රූපලාවන්‍ය

හිසකෙස් වැඩීමට නිවසේදීම සිදු කරන පිළියම්

නිවසේ හිසකෙස් පැල්ලම් ප්‍රතිකාර - වැඩ කරන 7 පිළියම්

හිසකෙස් ප්‍රශ්නය? රසායනික ධ්වාරය හෝ ඖෂධවල

ඔබට ඕනෑ ලස්සන වෙන්න නම්

සම සුදු කර ගැනීම සඳහා භාවිත කරනු ලබන කිසිදු ද්‍රව්‍යයකින් හානියකින් තොරව සමසුදු කරගැනීමේ

නිකටේ රෝම වැවීම නවත්වන්න පුලුවන්ද?

නිකට ප්‍රදේශයේ රෝම වැවීම කියන්නේ වර්තමානයේ බොහෝ කාන්තාවන්ට ඇති ප්‍රධාන ගැටළු

හරියට තොල් කළුවෙලා මොන දේ කළත් වැඩක් වුණේ නෑ

එයාගේ මූණ නම් ලස්සනයි. ඒත් බලන්නකෝ තොල් කළු වෙලා තියෙන හැටි. කවුරුන් හරි ඔබේ දෙතොල ගැන

හිසකෙන් වර්ණ ගැන්වීම ගෙදරදි නම් කරන්නම එපා

නිවැරැදි ක්‍රමය : කෙස් ගසට කළු වර්ණය ලැබෙන්නේ මෙලනින් සංඝටකයෙනි. එය නැතිව ගිය විට කෙස් ගස සු

More News »

add_one