රූපලාවන්‍ය

ඩයි කරන්න දන්නවාද?

හෙනා සත්කාරය හා තෙල් සාත්තුව ගැන දැන් ඔබට හොඳ වැටහීමක්‌ ඇති. අද අපි කතා කරන්නට යන්නේ හිසකෙස්‌ ඩයි කිරීම ගැනයි. එයට පෙර අපි බලමු හිසකෙස්‌ සුදුවීම සිදුවන ආකාර.

වෙරළු කොළ යුෂ හිස්‌ හොරිවලට හොඳ ප්‍රතිකාරයක්‌

රෑවත්තල, හැඳල, ඇලකන්ද පාරේ රූපලවන්‍යාගාරයක්‌ පවත්වා ගෙන යන අයේෂා කුමාරි රූපලාවන්‍ය ක්‌ෂේත්‍රයට පැමිණ එතරම් කාලයක්‌ ගත වී නැතත්, ඇය සතු හැකියාව සහජ දක්‍ෂතාවය නිසාම, පළාතේ නමක්‌ දිනාගෙන සිටින රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියක වීමේ හැකියාව ඇය උදා කරගෙන ඇත.

ලස්‌සන වෙන්න නම් දෙපා අමතක කරන්න බැහැ.

ලස්‌සන ගැන කතා කරන කොට සමේ නිරෝගි බව මෙන්ම ඇඳුම පැළඳුම ආභරණ සඳහාත් අවධානයක්‌ යොමු කළ යුතු වෙනවා.

ලස්‌සන වැඩි කර ගන්න ආභරණ උදව්වක්‌ කර ගන්න

මේක්‌ අප් කිරීමෙන් පසු තිඛෙන ලස්‌සන වැඩි කර ගැනීමට ආභරණ පැළඳීම සාමාන්‍ය දෙයකි. ආභරණ පැළඳීමට කාන්තාවන් දක්‌වන්නේ පුදුමාකාර කැමැත්තකි.

More News »

add_one